Archiwum na listopad 11th, 2007

Dzisiaj przypadkowo natknąłem się na pewną niedogodność w kliencie poczty Thunderbird. Na jednym ze swoich kont używam kilku tożsamości. Dla konta głównego ustawiłem certyfikat S/MIME, a następnie próbowałem wysłać podpisanego cyfrowo e-maila korzystając z innej (nie głównej) tożsamości. Efekt - program Thunderbird nie potrafi odnaleźć właściwego certyfikatu.
W interfejsie ustawień poszczególnych tożsamości nie ma możliwości określenia certyfikatu, co jest ewidentną niedoróbką.
Trzeba zajrzeć pod przykrycie i dotrzeć do plików konfiguracyjnych - można to zrobić na dwa sposoby: “Opcje -> Zaawansowane -> Ogólne -> Edytor ustawień” lub wyszukując plik pref.js w katalogu profilu klienta pocztowego.

Procedura dodawania ceryfikatu S/MIME do tożsamości:
1. Szukamy w mail.server.server[ID] identyfikatora naszego serwera [ID]
2. Następnie w mail.account.account[ID].identities odszukujemy identyfikatory tożsamości [tID…]
3. Jeden z identyfikatorów tożsamości (przypuszczalnie pierwszy) mail.identity.id[tID] będzie miał przypisane dane certyfikatu S/MIME. Jeżeli dla innych tożsamości chcemy wykorzystać ten sam certyfikat, to dane te wystarczy skopiować, jeżeli inne, wówczas należy je właściwie określić.
4. Dla każdych innych tożsamości mail.identity.id[tID] należy utworzyć wpisy z odpowiednią zawartością:
mail.identity.idX.sign_mail
mail.identity.idX.signing_cert_name
mail.identity.idX.encryption_cert_name
mail.identity.idX.encryptionpolicy

Więcej informacji: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=455694